Nya enerighushållningskrav i BBR - Fresks
Hoppa till innehållet

Nya enerighushållningskrav i BBR

2015-03-30

Den 1 mars 2015 trädde Boverkets nya regler för energihushållning, BBR 22 kapitel 9, i kraft. De nya reglerna bygger på samma princip som förut – alltså köpt energi och för eluppvärmda hus även installerad effekt.

Skillnaderna i korta drag:
Den tidigare klimatzon III delas i två så de kustnära områdena i södra Sverige får sin egen zon – klimatzon IV. 
 
För flerbostadshus och lokaler i klimatzon I-III skärps energikraven generellt med 10 %. De största skärpningarna finns i nya klimatzon IV med upp till 20 % i flerbostadshus och lokaler. 
Nya-energihushållningskrav-TABELL.png
 
Bostäder delas in i småhus och flerbostadshus samt flerbostadshus med små lägenheter med olika energikrav. Småhus och flerbostadshus med små lägenheter tillåts högre specifik energianvändning än flerbostadshus i övrigt.

För små byggnader med Atemp under 50 m² finns inga energikrav utan enbart konkreta krav på klimatskärmens U-medelvärde och lufttäthet. Enbart små byggnader har ett konkret lufttäthetskrav.

Du kan ladda hem BBR kap 9 här

Ändring av byggnader
BBR’s krav på energihushållning gäller även för ändring av byggnader dvs. renovering, om- och tillbyggnader.

Läs mer här om hur detta fungerar

Nära-nollenergibyggnader 2020 i dialog med branschen
Samtidigt som dessa skärpningar har införts har Boverket och Energimyndigheten påbörjat arbetet med att forma de framtida kraven på Nära-nollenergibyggnader. Regeringen har i handlingsplanen, Vägen till nära-nollenergibyggnader 2011/12:131, infört 2015 som en s.k. kontrollstation.

Det innebär att det pågår en kunskapsinvestering som ska visa nivån för de framtida kraven. Arbetet görs med ett nytt arbetssätt i dialog med branschens aktörer.

Läs mer om det pågående arbetet här:

Källa: ISOVER

 

Nya-energihushållningskrav-KARTA.png

Produkten har lagts i varukorgen