Impregenerat trä - Fresks
Hoppa till innehållet

Bra att veta om impregnerat trä

Vid impregnering ökas träets motståndskraft mot träförstörande organismer. Beroende på vilket träskyddsmedel som använts kan också träets tekniska och andra egenskaper förändras något. Ladda ner beskrivningen "Bra att veta om impregnerat trä.pdf", se bildlänken nedan,

Egenskaper

Bra att veta om impr trä.PNGVirke impregnerat med vattenlösliga träskyddsmedel kan ytbehandlas (målas, laseras och så vidare) på samma sätt som oimpregnerat trä. Det behöver dock normalt inte underhållas, om inte särskilda estetiska hänsyn föreligger. Trädgårdsmöbler, lekredskap, altangolv och liknande konstruktioner kan vid behov behandlas med träolja för att reducera fuktrörelser och sprickbildning. Är virket missfärgat, av till exempel smuts och sot eller angripet av missfärgande mögel-, blånadssvampar eller alger, bör det först tvättas med trärengöringsmedel.

Ytbehandling och underhåll

Virke impregnerat med vattenlösliga träskyddsmedel kan ytbehandlas (målas, laseras och så vidare) på samma sätt som oimpregnerat trä. Det behöver dock normalt inte underhållas, om inte särskilda estetiska hänsyn föreligger.

Trädgårdsmöbler, lekredskap, altangolv och liknande konstruktioner kan vid behov behandlas med träolja för att reducera fuktrörelser och sprickbildning. Är virket missfärgat, av till exempel smuts och sot eller angripet av missfärgande mögel-, blånadssvampar eller alger, bör det först tvättas med trärengöringsmedel. För trä som impregnerats med oljelösliga medel rekommenderas alltid en UV-skyddande ytbehandling som skyddar impregneringsmedlet i träet mot nedbrytning och urlakning. Färgen på målat eller laserat impregnerat trä kräver ungefär samma underhåll som färg på motsvarande vanligt trä.

Undvik bearbetning

För att uppnå maximal varaktighet hos virket ska man undvika bearbetning och klyvning av grövre virkesdimensioner. Man riskerar annars att blottlägga kärnveden som, trots viss naturlig beständighet mot träförstörande organismer, inte har samma skydd som den impregnerade splintveden.

För konstruktioner i mark eller vatten bör man tänka på att alltid vända obearbetade ytor nedåt och bearbetade uppåt. Det obearbetade ändträet har nämligen det bästa skyddet. Där det är oundvikligt med kapning och viss bearbetning, bör man efterbehandla dessa ytor med ett träskyddsmedel, behörighetsklass 3, avsett för ytbehandling.

 

Träskyddsmedel

Vattenlösliga medel (saltimpregneringsmedel)

består av kopparföreningar, ofta i kombination med amin och organisk fungicid, alternativt krom och eventuellt arsenik. De vattenlösliga medlen, som används till huvuddelen av allt impregnerat trä, fixeras starkt till träet. Det ger träet den karakteristiska gröna färgen.

Oljelösliga medel

består av ett eller flera aktiva ämnen som lösts i lacknafta. Medlen används uteslutande för impregnering av snickerier.

Kreosotolja

framställs ur stenkol och används i Sverige huvudsakligen för impregnering av stolpar, järnvägssliprar och virke till marina anläggningar.

Fästdon och beslag

Det är väsentligt att fästdon och andra detaljer av metall som står i kontakt med det impregnerade träet har sådan korrosionshärdighet att varaktigheten blir lika lång som för det impregnerade träet. Med tanke på att impregnerat trä används i fuktutsatta konstruktioner rekommenderas rostfritt stål, varmförzinkat stål eller material med likvärdig korrosionshärdighet.

Spill

Avfall och spill hanteras enligt anvisningar från kommunens miljökontor. Avfallet får endast förbrännas i anläggningar som är godkända för ändamålet.

Läs mer om träskyddsklasser, träskyddsmedel samt tips inför köp och beställningar av impregnerat i beskrivningen Bra att veta om impregnerat trä. Finns att ladda ner som pdf under rubriken PDF längst upp på den här sidan. Lycka till!

 

 

Produkten har lagts i varukorgen