Cykelförråd - Fresks
Hoppa till innehållet

Bygg ditt eget cykelförråd

Har du flera cyklar som ska förvaras på tomten, kan det vara en god idé att bygga ett cykelförråd. Planera det i anslutning till omgivande bebyggelse och så att det passar tomtens förutsättningar. Panel och färgsättning väljer du utifrån hur ditt bostadshus ser ut. Du kan gärna komplettera cykelförrådet med en spaljé och en plats för barnvagn eller liknande. Då får du ett utmärkt förvaringsutrymme på tomten, där var sak har sin plats. Ritning och byggbeskrivning till cykelförrådet hittar du till höger.

Storlek

Storleken på förrådet beräknas genom att man räknar med en bredd av 500 för varje cykel, inklusive utfällt fotstöd. Om man föredrar cykelställ, kan bygg- och trävaruhandeln oftast hjälpa till att skaffa färdiga cykelställ i galvaniserat stål för flera cyklar i bredd. Ett vanligt centrummått mellan respektive plats för dessa är 400 vid rak inkörning i marknivå. Det finns också cykelställ som har varannan plats förhöjd; där är centrummåttet 330 mellan respektive plats.

Bygglov

För det här cykelförrådet krävs inget bygglov om du bor i ett en- eller tvåbostadshus. Observera dock att det på en tomt får finnas högst två bygglovsfria komplementbyggnader och att deras sammanlagda yta får vara högst 15 m2. Om cykelförrådet placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m fordras medgivande från grannen. Om gränsen går mot gata eller väg fordras gatukontorets eller väghållarens medgivande.

Ytbehandling

Allt virke bör grundmålas innan det spikas upp. Grundmåla först med Impregnerande Grundolja, var särskilt noggrann med behandling av alla ändträytor. Därefter målar man med en grundfärg anpassad till den färgtyp man sedan tänker använda (om man nu inte har tänkt lasera den nya byggnaden). Färdigmålningen görs sedan med en täckande färg som ska strykas två gånger, om inget annat anges av färgtillverkaren. Svåråtkomliga ställen målas före montering. Måla inte på trä som har en fuktkvot högre än 16% (gäller även för tryckimpregnerat trä). Fuktkvoten (=kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) kan kontrolleras med hjälp av en elektronisk fuktkvotsmätare. Fråga gärna någon av våra säljare om du är osäker.

Lägg in bildlänkar till

STUGOR o UTERUM - Tak över uterum
TRÄDGÅRD - Carport

Produkten har lagts i varukorgen