Tänk på säkerhteten när du väljer stege - Fresks
Hoppa till innehållet

Tänk på säkerheten när du väljer stege

Varje år händer det många svåra olyckor vid användning av stegar. Man räknar med att så många som 6 000 svenskar uppsöker sjukhus varje år p.g.a fall från stegar. Den största risken är att stegen glider undan nertill. För trappstegar är den största risken att det välter. Fall från stege ger långa sjukskrivningar. Vid arbetsolyckor ligger medeltalet på 50 dagar.

FÖR BÄSTA SÄKERHET, KONTROLLERA ATT STEGEN:

 • är godkänd
 • är rätt uppställd
 • är rätt för ändamålet       
 • har säkra glidskydd
 • har bra underlag att stå på

Trappstegen används som en stege, men har fördelen att den är bekvämare att stå på. Den är också många gånger säkrare än en vanlig stege. Nackdelen kan vara storleken vilket gör den klumpigare. Det är inte heller lämpligt att göra en trappstege fullt lika hög som en vanlig stege. En trappstege brukar oftast vara fällbar.

Information från 

Logotyp Arbetsmiljöverket.PNG

 

 

Vad är maximala höjden som arbete på stege får utföras på?

Det finns ingen regel eller lag på maximal höjd för arbete på en stege. Däremot finns det krav på att stegar med en viss höjd måste vara stagade eller förankrade, exempelvis genom att någon håller i stegen. Följande typer av stegar får endast användas om de är stagade eller förankrade:

 • Anliggande stege som är längre än fem meter.
 • Fristående stege med plattform och knästöd och mer än två meter höjd till plattformen.
 • Annan fristående stege som är högre än tre meter.

Regler om användning av stegar finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om stegar och arbetsbockar, AFS 2004:3, i synnerhet 10 - 18 §§. Höjden på stegar som kräver att stegen är stagad eller förankrad framgår i 17 §.

Vad är maximala höjden som arbete på stege får utföras på?

Det finns ingen regel eller lag på maximal höjd för arbete på en stege. Däremot finns det krav på att stegar med en viss höjd måste vara stagade eller förankrade, exempelvis genom att någon håller i stegen. Följande typer av stegar får endast användas om de är stagade eller förankrade:

 • Anliggande stege som är längre än fem meter.
 • Fristående stege med plattform och knästöd och mer än två meter höjd till plattformen.
 • Annan fristående stege som är högre än tre meter.

Regler om användning av stegar finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om stegar och arbetsbockar, AFS 2004:3, i synnerhet 10 - 18 §§. Höjden på stegar som kräver att stegen är stagad eller förankrad framgår i 17 §.

Hushållsstege.jpg

Produkten har lagts i varukorgen