ARDEX SK-W TRICOMDUK

ARDEX TÄTSKIKT

Artnr. 635160

Ardex Tricom är ett ång- och vattentätt tätsystem Systemet används som tätskikt i våtutrymmen i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning. Ardex Tricomsystemet består av Ardex SK 100 W, en tätskiktsduk med ånggenomgångsmotstånd större än fem miljoner s/m. Ardex SK 100 W monteras med Ardex S 1-K på sugande underlag och med Ardex 7+8 på icke sugande underlag. Får ej användas på underlag som innehåller fukt överstigande 85% RF.Tätskiktet Tricom SK 100 W skall alltid täckas med ytskikt av t ex kakel eller klinkerbeläggningar. Uppfyller kraven enligt BBV på ång- och vattentäthet. Flexibel och spricköverbyggande. Alkalie-, åldrings- och rötbeständig. Ej vid tillskjutande fukt. VIKTIGT: Tätskiktet kan appliceras på samtliga Ardex ardurapidprodukter efter 24 timmar. På underlag med risk för tillskjutande fukt se Ardex 7+8.

ORDINARIE PRIS:

1341,00 kr / ST