FOGBAND ILLMOD

Artnr. 1180104

UV-beständig och diffusionsöppen. Enkel att installera då en sida är självhäftande. Övermålningsbar med akrylat- och putsfärger. Uppfyller alla parametrar som krävs enligt villkoren i DIN 18542 enligt BG1, IFT Testrapport 11 januari 1999.¨Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum impregnerat med flamsäker konstgjord harts. Användningsområde: Svällande fogband för effektiv tätning i byggnadsverk ovan mark t.ex. fasad-, fönster- och dörrfogar. 600 Pa slagregnstät enligt MPA Bau Hannover. Sedan 1965 bevisligen slagregnstät i byggnadsverk ovan mark.

ORDINARIE PRIS:

115,00 kr / RLE