SCOTTE LH SPACKEL

BREPLASTA LÄTT HANDSPACKEL

Artnr. 205625

Scotte LH är ett lätt handspackel med hög fyllförmåga lämpligt för bred-, skarv- och ispackling inomhus. Scotte LH är ett medelgraderat och allsidigt spackel som kan används på de flesta underlag på väggar och tak inomhus. Ger ett bra underlag inför målning och tapetsering. Övermålningsbar efter 12 timmar. 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek. 0,3 liter/m² vid 3 gånger spackling vid skarvspackling.

Läs mer

ORDINARIE PRIS:

344,00 kr / ST

Säkerhetsdatablad
Scotte LH Lätt Handspackel.pdf

Säkerhetsdatablad
Scotte LH Lätt Handspackel.pdf