PRIMER 21 CASCO 250ML

Artnr. 1039947

Casco Primer 21, 3978. Användningsområde: Primer 21 är en lösningsmedelsbaserad primer innan applicering av elastiska fogar på porösa ytor, som t ex betong, tegel och gasbetong. Ska alltid användas på fuktiga ytor. Kan användas ner till +5°C, om temperaturen är lägre säkerställ att det inte är is på ytan/underlaget. Produktegenskaper: Lätt att applicera. Primer 21 ska torka minst i 30 minuter innan fogning. Max torktid är 8 timmar. Den är lätt flytande och transparent. Tillsammans med Primer 21 uppfyller Casco Fasadfog S20 normerna för ISO 11 600-F-25 LM, på betong. Tillsammans med Primer 21 uppfyller Casco Byggfog S30 normerna för ISO 11 600-F-20LM, på betong. Bruksanvisning: Ytorna måste vara torra, rena och fettfria. För bästa resultat bör ytan slipas innan primning. Är temperaturen lägre än +5°C, kontrollera att ytan/underlaget inte är isig. Applicera Primer 21 med pensel. Porösa material behandlas upprepade gånger tills ytan är mättad och primern intakt. Öppentiden får ej överskridas, utan foga så snart som möjligt inom max 8 timmar. Risken till sämre vidhäftning ökar ju längre tiden blir mellan primning och fogning. TEKNISK DATA Typ: Modifierad epoxyharts. Färg: Transparent. Konsistens: Låg viskös. Densitet: 980 kg/m³. Lösningsmedel: Etylacetat/xylene/etylbensen. Flampunkt: Ca -4 °C. Torktid: Minimum 30 minuter och maximum 8 timmar. Arbetstemperatur: Över -5°C. Åtgång: Porösa material: 5 m²/liter. Fast material: 8 m²/liter. 100 ml primer räcker till 25 m.

ORDINARIE PRIS:

448,00 kr / BRK