SKYDDSSKO 7148 JALAS SV/RÖD

EVO

Artnr. 1384104

MOTVERKAR RISK FÖR: Halkning, antistatiska risker, spikpenetration, tåskador. HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER: Rena miljöer, inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, utomhus, torra miljöer.

ORDINARIE PRIS:

2139,00 kr / PAR