FOTPLÅTSREMSA HALOTEN 25X0,33M

HELKLISTRANDE

Artnr. 1047844

Mataki Haloten® Fotplåtsremsa säkerställer att det blir ett vattentätt montage kring fotplåten tack vare den självklistrande ytan. Bredden 330 mm är anpassad efter marknadens fotplåtar. Användningsområde: Mataki Haloten® Fotplåtsremsa används under fotplåt för att skydda underliggande träkonstruktion från kondenserande fukt från fotplåten. Den klistrande ytan säkerställer ett vattentätt montage då den klistrar ihop med fotplåten och underlagstäckningen för att undvika att vatten kryper upp bakvägen, ovan fotplåten till råsponten/skivmaterialet. Haloten® Fotplåtsremsa har en stomme av polyester och är inte svetsbar. Vattenavledande underlagstäckning: Mataki Haloten® Fotplåtsremsa läggs på råspont eller skivmaterial med releaseremsan upp mot fotplåten. Om inte fotplåten monteras direkt, fäst fotplåtsremsan med pappspik eller klammer c/c 300 mm i ovankant för att hålla remsan på plats innan fotplåten monteras. Tag av releasremsan innan fotplåten placeras på fotplåtsremsan. Skruva eller spika fotplåten i sicksack c/c 150 mm. Produktens uppbyggnad: Mataki Haloten® Fotplåtsremsa är uppbyggd av två skikt: en stomme av polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen och ett lager av PP-väv på undersidan. Produktegenskaper: Mataki Haloten® Fotplåtsremsa är framtagen för att hindra att kondens som kan uppstå kring fotplåten inte når träunderlaget i takfoten. Den helklistrande ytan håller fotplåten”inkapslad för att säkerställa att ingen fukt når träunderlaget.

Läs mer

ORDINARIE PRIS:

764,00 kr / RLE