Krav på behörig elinstallatör - Fresks
Hoppa till innehållet

Krav på behörig elinstallatör

Enligt elsäkerhetsverket får man som privatperson endast utföra enklare el-arbeten. Om du behöver åtgärda något på den fasta elanläggningen måste du ta hjälp av en behörig elinstallatör. Vilka regler som gäller regleras av Elsäkerhetsverket.

 

Följande EL-arbeten får endast utföras av behörig EL-installatör:

 • Utförande av och i fasta elinstallationer.
 • Byte av vanlig strömbryytare mot dimmer.
 • Byte av ojordat eluttag mot jordat.
 • Installering av golvvärme och värmekabel.
 • Förläggning av kabel i mark.

Följande el-arbeten får du utföra utan el-behörighet:

 • Byte av propp och glödlampa.
 • Byte av strömbrytare och anslutningsdon för högst 16A, 400 V.
 • Byte av fast ansluten ljusarmatur i torra icke brandfarliga utrymmen i bostäder.
 • Koppla in skarvsladd.
 • Reparera eller byta ut trasiga skarvsladdar eller apparatsladdar. 
 • Förläggning av värmekabel eller värmefolie i golvvärmeanläggning för skyddsklenspänning med nominell spänning högst 50 V.

För att vara säker på vilka regler som gäller i just ditt fall, rekommenderas detaljerad info från Elsäkerhetsverket.

Viktigt att tänka på

Som lekman får du inte göra någonting i den fasta elanläggningen. Alla elinstallationer, inklusive rördragning, tråddragning, nymontage av armaturer, nedgrävning av kabel utomhus och annat skall utföras av en behörig elinstallatör eller en yrkesman som jobbar som elektriker åt en behörig elinstallatör och utför arbetet på uppdrag av denne. Med behörig elinstallatör menas en yrkesman som har fått allmän behörighet utfärdat av Elsäkerhetsverket. Att utföra elinstallationer själv är ett brott mot elinstallatörsförordningen (1990:806).

Produkten har lagts i varukorgen