MÅLA TRÄGOLV

Det gör stor skillnad och hela rummet blir som nytt när ett slitet trägolv målas över med golvfärg. Ett målat trägolv blir dessutom enklare att rengöra än ett omålat golv.

VÄLJ RÄTT FÄRG

Välj en färg som är anpassad för ditt golv och dina behov. Vilken färg du ska välja beror framförallt på golvmaterialet, men en annan faktor att ta med i beräkningen är det slitage som golvet ska tåla.Har du ett golv som utsätts för hårt slitage, finns särskilda färgsystem att följa. Om du ska måla ett golv som är målat tidigare bör du använda samma färgtyp som golvet redan är målat med. Använd inte färger med starkare lösningsmedel än den tidigare använda färgen. Då finns det risk för att färgskiktet löses upp och den nymålade ytan blir ojämn och bubblig.

INNAN DU BÖRJAR MÅLA

Förberedelserna inför själva målningen lägger grunden till ditt nya golv. Bristfälligt grundarbete kan ge en ojämn yta. För att få ett perfekt slutresultat måste du räkna med att lägga 80 procent av tiden på att skapa ett bra underlag för slutmålningen, det finns inga genvägar. Golvet bör rengöras noga och eventuellt löst sittande färg tas bort. Slipa golvet jämnt med en maskinslip innan du påbörjar målningen.

Alla trärena partier ska grundmålas för att ge täckfärgen möjlighet att fästa och bli jämn. Måla med en roller, bred, flat pensel eller färgspruta. Om du väljer att rolla, bör du först måla hörn och kanter med en pensel för bästa resultat. Färgsprutan kräver ett lite större förarbete med att täcka in väggar och fönster mot färgstänk, men ger ofta ett fint resultat. Stryk på färgen jämnt och flödigt, det får inte finnas några "bubblor" i ytan. Börja måla i rummets innersta hörn och arbeta dig utåt mot dörren på ett par plankor i taget. Var noga med att måla i glipan under golvlisterna. Låt golvet torka ordentligt om det behövs fler än en strykning. Med tvåkomponentfärg kan torkningen ta 1-2 veckor.

KOM IHÅG LISTER OCH FODER

Måla lister och foder i matchande kulör till vägg och golv, ett garanterat lyft för rummet. Är listerna målade innan, rugga då upp ytan med fint sandpapper och tvätta dem med målartvätt, sedan är det bara att måla 1-2 gånger med lackfärg. Är listerna trärena är en grundfärg att rekommendera innan du färdigmålar med lackfärg.

TIPS

 • Slipar du golvet med maskin lämnar den ofta en kant närmast väggen, men om du tar bort golvsockeln medan du slipar döljs den kanten när sockeln sätts tillbaka.
 • Undvik skamvrån, arbeta med ryggen mot utgången, så du inte målar in dig i ett hörn.
 • Belasta inte golvet förrän ytan har torkat helt. Även om ytan känns torr, ska du vänta ett par dagar extra med att placera tunga saker på golvet. Ett målat golv kan också bli halt. För att undvika det kan man blanda en speciell finkornig sand i färgen inför sista strykningen så att ytan blir sträv, men ändå lätt att rengöra.

MÅLA BETONGGOLV

Förarbete
Är golvet målat sedan tidigare måste du ta bort all lös färg med en stålborste eller skrapa och tvätta av det med målartvätt. Slipa blanka ytor med medelfint slippapper och avlägsna slipdammet innan du börjar måla. Tänk på att det är alltid bättre att måla två gånger än en gång för tjockt.

Ett obehandlat betonggolv måste vara torrt på ytan, minst 1–2 månader gammalt och fritt från smuts och fett. Släpper ytskiktet vid ett skrapprov finns betong-/cementhuden kvar och den måste då avlägsnas före målning genom slipning eller betning med saltsyra. Kom ihåg att testa fuktigheten i golvet efter rengöringen. Dammsug golvet noga innan du börjar måla.

Målning
Förgrunda med den färg du ska färdigmåla med, utspädd enligt instruktion på förpackningen. Det är viktigt för att undvika ojämn insugning från underlaget vid färdigmålningen. Normal spädning är cirka 10 %. Måla därefter golvet jämt och lagom flödigt med outspädd färg, 1-2 strykningar.  Använd Mohairroller eller filtroller med förlängningsskaft när du målar. Längs kanter och till mindre ytor använder du pensel.

DET HÄR BEHÖVER DU

 • Tvättsvampar och trasor
 • Avfettning (betonggolv)
 • Målartvätt
 • Skyddshandskar
 • Golvspackel
 • Stålspackel
 • Slippapper
 • Maskinslip
 • Roller med förlängsningsskaft
 • Lackpensel/ Lackfärgsrulle
 • Golvfärg
 • Eventuellt klarlack

Grundjobbet är ofta detsamma, men inget projekt är det andra likt. Fråga våra experter om fler tips och råd, kontaktuppgifter hittar du här.