VANLIGA TYPER AV UTOMHUSFÄRG

Det är inte bara att välja kulör när huset ska målas om. Det som spelar roll är om huset är målat sedan tidigare. Vad det är för yta som ska målas och hur vill du att den nymålade ytan ska se ut.

Är huset målat sedan tidigare rekommenderar vi att man fortsätter med samma färgtyp. Att byta färgtyp kan ibland ställa till problem. Om du inte vet vilken färgtyp ditt hus är målat med sedan tidigare kan du ta hjälp av våra färgexperter i butiken och av vår tjänst Hushälsa.

Till träfasader används främst akrylat eller alkydolja, för putsfasader finns olika typer av putsfärg. Tegel slammas och målas med silikatfärg medan plåtfasader målas med akrylatfärg.

VANLIGA FÄRGTYPER

Akrylatfärg har extremt bra skydd mot sol, snö och regn och kulören håller väldigt länge förutsatt att man gör ett bra förarbete i form av grundolja och trägrund. Akrylatfärgen kräver lite underhåll i form av tvättning med jämna mellanrum. Den är användarvänlig, kulör- och kritbeständig men känslig för frost vid lagring och målning (+7°C är nedre gräns).

Alkydoljefärg har ofta en högre glans, samt har ett väldigt bra fuktskydd. Används gärna för att måla staket och detaljer på och runt huset. Den är närbesläktad med linoljefärg men torkar snabbare, har bättre glanshållning och hållbarhet.

Slamfärg är en traditionell färgtyp som är mest känd som Falu rödfärg. Slamfärgen måste strykas ut noggrant och behöver målas om relativt ofta. Den ger god beständighet om man följer färgtillverkarnas anvisningar. Den ska användas på sågade och finsågade ytor. En slamfärg skall i framtiden inte målas över med täckfärg – sprickbildning och nedbrytning gör träytan olämplig som underlag för en täckfärg.

Linoljefärg är uppbyggd av kokt linolja och pigment. Den tränger in bra i träet och ger ett bra fäste för kommande behandlingar. Till grundningen späds färgen med spädningsmedel. Färgen torkar genom oxidation som pågår i flera år. Det från början blanka färgskiktet mattas så småningom ned av klimatet. Alltför tjocka färgskikt kan krackelera och flagna. Arbetet bör ske vid varm och torr väderlek. Linoljefärg används till allt trä utomhus, även hyvlade ytor, till exempel fönster.

LAGERLAGD UTOMHUSFÄRG

Klicka här för att se hela vårt lagerlagda sortiment av utomhusfärg!