ATTEFALLSHUS

Här är svaren på några av de frågor som kan uppstå!

REGLER FÖR ATTEFALLSHUS

Det finns ett antal regler som måste följas av den som bygger ett Attefallshus på sin fastighet. Dock så täcker inte den nya Attefallslagen enbart Attefallshus utan även tillbyggnad och ombyggnad av befintliga byggnader på fastigheten. Det regler som gäller en komplementbyggnad, det så kallade Attefallshuset är följande:

 • Du ska ha gjort en anmälan till byggnadsnämnden och fått ditt startbesked innan du börjar bygga på ditt Attefallshus
 • Max 25 m² byggnadsarea
 • Det går att dela upp de 25 m² på mer än en byggnad
 • Minst 4.5 m från tomtgränsen
 • Max 4 m från mark till takets högst punkt, nockhöjd
 • Attefallshuset får isoleras
 • Får användas som permanentbostad
 • Får användas som gäststuga, förråd, uthus, garage eller på annat önskat sätt. Ej för kommersiell verksamhet förutom uthyrning av bostad.
 • Attefallshuset får användas som växthus
 • Ett Attefallshus kan nyttjas som bastu eller båthus. Tänk dock på att kontakta byggnadsnämnden för att höra av som gäller rörande strandskyddet.
 • Vatten får dras in till kök och badrum
 • El får installeras
 • Bad eller duschrum får installeras
 • Kök eller kokvrå får ingå Attefallshuset

 

Mer om Attefallshus:

Den som vill bygga ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt ska inte längre behöva bygglov. En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det ska också bli tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Man måste dock fortfarande göra en bygganmälan till kommunen, utom för takkupor. Lagändringarna gäller från den 2 juli 2014

Vem är Stefan Attefall?

Stefan Attefall är sedan riksdagsvalet 2010 civil- och bostadsminister, vilket innebär att Stefan ansvarar för regeringens bostadspolitik, statlig förvaltning och statens relationer med trossamfunden. Därutöver sitter Stefan Attefall även i Kristdemokraternas partistyrelse och dess verkställande utskott.
Stefan Attefall föddes 1960 i Lycksele och bor i Jönköping, är gift och har tre barn.

Se även på attefallshus.se